Om hjemmetrening

Fysisk aktivitet er svært viktig for mennesker med utviklingshemning. Mange kommer inn i en ond sirkel hvor de er lite fysisk aktive og/legger på seg, får større problemer med å bevege seg, blir mer inaktive, legger på seg mer og så videre.

Det er stor forskjell på hvordan mennesker med utviklingshemning fungerer og på hvor mye hjelp de trenger. En del bruker ordinære treningssentre alene, til individuell trening og/eller gruppetrening. Andre har med seg en ledsager til støtte når de går på et ordinært treningssenter. En del steder i landet det fins det gruppetreningsaktiviteter spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemning.

For trening ved hjelp av treningsvideoer eller direktesendte gruppetreninger gjelder tilsvarende forhold vedrørende støtte til trening. Noen kan utføre øvelsene på egen hånd mens andre trenger hjelp for å greie å gjøre dem riktig. En del vil kun trenge hjelp i starten til øvelsene er innøvd.