Målgruppen for dette nettstedet er støtteapparatet til mennesker med utviklingshemning. Nettstedet er laget for å stimulere til at mennesker med utviklingshemning skal få trene hjemme og til mer sosial kontakt via video når det er vanskelig å komme seg ut.

Karde og NFU har også produsert et nettsted om fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemning. Det heter Mosjon og trening. Nettstedet gir informasjon både om digitale treningsmuligheter og om mange andre typer fysiske aktiviteter som egner seg for mennesker med utviklingshemning. Se www.mosjonogtrening.no.

Om Internet Explorer
Når du bruker nettstedet, bør du ikke benytte Microsoft Internet Explorer. Explorer oppdateres ikke og er ikke lenger kompatibel med annen programvare.