Kontakt

Dette nettstedet oppdateres kontinuerlig ut juni 2022, så lenge prosjektet Hjemmetrening og videokontakt varer.

Har du informasjon om noe som bør være med eller noe som bør endres, ta kontakt med prosjektleder Gro Marit Rødevand i Karde.
E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Telefon: 913 50 096

Prosjektet støttes med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten. Søkerorganisasjon er NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede). Prosjektkoordinator hos NFU er Helene T. Strøm-Rasmussen.
E-post: htsr@nfunorge.org
Telefon: 900 74 060