Kontakt

Prosjektleder i prosjektet Hjemmetrening og videokontakt, hvor denne nettressursen ble utviklet, var Gro Marit Rødevand.
E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Telefon: 913 50 096

Prosjektet ble støttet med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten. Søkerorganisasjon er NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede). Prosjektkoordinator hos NFU er Helene T. Strøm-Rasmussen.
E-post: htsr@nfunorge.org
Telefon: 900 74 060