Lettlest informasjon

Informasjon for alle

Mennesker med utviklingshemning er tjent med at det brukes lettlest informasjon når de skal lese og forholde seg til noe. I et stort europeisk prosjekt ble det for noen år siden utarbeidet en veileder i hvordan man best lager slik informasjon. Veilederen heter på norsk Informasjon for alle og ligger på NFUs nettsted.

Viktige prinsipper fra Informasjon for alle

 • Ikke bruk vanskelige ord og forkortelser. Spesielt er forkortelser som bare består av store bokstaver, vanskelig å huske.
 • Bruk et direkte språk, f.eks. "Du får et brev", ikke "Et brev vil sendes til deg".
 • Bruk korte setninger.
 • Ikke bruk bare store bokstaver. Det er generelt vanskeligere å oppfatte skrift med bare store bokstaver enn vanlig trykt skrift med store og små bokstaver. De aller fleste i Norge kan lese skrift med både store og små bokstaver, også mennesker med utviklingshemning.
 • Velg en stor skriftstørrelse. På utskrifter bør skriftstørrelsen være minst tilsvarende Arial 14. Også på en skjerm er det nyttig med relativt stor skriftstørrelse.
 • Velg en skrifttype uten seriffer. Seriffer er små tverrstreker («føtter»), slik som i Times New Roman. Skrifttyper uten seriffer er f.eks. Arial, Calibri, Helvetica, Verdana og Corbel. Her er de forskjellige skrifttypene brukt i navnet på skrifttypen.
 • Hold deg til samme skrifttype hele tiden, og unngå kursiv. Hvis man skal markere noe, er det bedre med fet tekst.
 • Sørg for å ha god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Svart skrift på hvit bakgrunn gir for de fleste best kontrast.
 • Bruk en roligst mulig bakgrunn, ikke f.eks. et bilde eller et mønster bak teksten.
 • Bruk punkter ved opplisting av noe. Ikke skriv det som skal listes opp på samme linje(r) med komma mellom leddene.
 • Skriv tall med tall og ikke bokstaver.