Om videosamtaleverktøy

Stadige forbedringer

Utgivere av videosamtale/videomøteprogrammene forbedrer stadig applikasjonene. Det gjelder f.eks. økning av antall deltakere i videosamtaler og morsomme tilleggseffekter.  

Brukerkonto

For de aller fleste videosamtaleverktøyene er det nødvendig å opprette en brukerkonto. Når du skal bruke applikasjonene, må du være innlogget. Når du skal opprette en konto, må du oppgi informasjon om fullt navn, fødselsdato og år og enten telefonnummer eller e-postadresse. Ved opprettelse av konto må du akseptere vilkårene fra eierne av videosamtaleverktøyene. 

Datatrafikk

Bruk av video medfører mye mer datatrafikk enn tekst-, lyd- og bildemeldinger.
Jo flere som deltar i samtalen dess større blir databruken. 
Her er en oversikt over databruk for bl.a. Skype, Microsoft Teams og Zoom.
Det er mulig å bruke mobildata også til videosamtaler, men det kan være lurt å kople seg til WiFi (trådløst nettverk) hvis det er mulig. 

Invitere til samtale

I noen applikasjoner kan samtaler forhåndavtales. Det gjelder særlig videomøteverktøy som Microsoft Teams og Zoom. I sosiale medier med videosamtaler, som FaceTime og Messenger, er det vanlig å ringe en eller flere deltakere direkte. Underveis i samtalen kan man gjerne legge til flere deltakere.  

Blokkere kontakter

Hvis du ikke ønsker å få videosamtaleanrop fra enkelte av dine kontakter, kan du blokkere dem.

Datasikkerhet

Applikasjonene som benyttes ved videosamtaler er en form for sosiale medier. Det har vært en del sikkerhetsskandaler i forbindelse med bruk av sosiale medier. Et generelt råd ved bruk av sosiale medier er at man er forsiktig med hva man deler, også i mindre grupper. Man vet aldri hva samtalepartnerne kan finne på eller når en teknisk feil kan oppstå, og det foretas stadige endringer i programvaren. Dette kan i verste fall medføre sikkerhetshull. Utviklerne prøver imidlertid å øke sikkerheten. Nå er det ende-til ende-kryptering for videosamtaleapplikasjonene som omtales her, bortsett fra Microsoft Teams og Zoom. Det vil si at kun avsender og mottaker får tilgang til å lese, høre og se innholdet. Ingen skal f.eks. via en server kunne få tilgang på innholdet. For Microsoft Teams og Zoom legger aktørene stor vekt på sikkerheten i forbindelse med videomøteverktøyene. Microsoft Teams skal visstnok få ende-til ende-kryptering høsten 2021.   

Mulighet for skjermdump

Det er viktig å være klar over at deltakerne i videosamtale-applikasjoner har mulighet til å ta skjermbilder (skjermdump) av det de ser på skjermen, evt. også videosnutter. Dermed er det en mulighet for at noe kan bli delt videre til andre som ikke deltok i samtalen. I prinsippet skal man alltid spørre om tillatelse til å dele bilder og filmsnutter, men det overholdes ikke av alle.